Fluoksetin

 • Det kan ta en uke eller to etter start denne behandlingen før du føler deg fordelen. Ikke slutte å ta fluoksetin, tenker det er ikke hjelper.
 • Fortell legen din hvis du føler at du blir verre eller hvis du opplever noen plagsom bivirkninger.
 • Fluoksetin kan bremse dine reaksjoner. Sørg for at dine reaksjoner er normale før kjøring.
Type medisin Selektive serotonin reopptak inhibitor (SSRI) antidepressiva
Brukes til Depresjon
Bulimia nervosa
Tvangslidelser
Også kalt Oxactin ®
Prozac ®
Prozep ®
Tilgjengelig som Kapsler og muntlig flytende

Hvem som helst kan utvikle depresjon. Det kan utvikle seg uten noen åpenbar grunn, eller det kan være utløst av en livshendelse som et forhold problem, sorg, eller sykdom.

Hjerneceller som kalles nevroner, slipper en rekke kjemikalier som går på å stimulere andre nerveceller fører til elektriske impulser som fører til mange funksjoner som styres av hjernen. Serotonin er en slik kjemikalie i hjernen. Når utgitt, stimulerer det andre nerveceller og blir deretter tatt tilbake opp i nervecellen celler og resirkuleres. Antidepressiva som fluoksetin øke mengden av sirkulerende serotonin som er tilgjengelig i hjernen. Dette kan bidra til depresjon symptomer hos noen mennesker.

Selv om fluoksetin brukes ofte til å behandle depresjon, kan det også redusere symptomer på tvangslidelser (OCD) og hjelpe i behandlingen av bulimia nervosa.

Før du tar fluoksetin sørg for at legen eller apoteket vet:

 • Hvis du er under 18 år.
 • Hvis du er gravid, prøver å få barn eller ammer.
 • Hvis du har hjerte-eller leverproblemer.
 • Hvis du har epilepsi.
 • Hvis du har diabetes.
 • Hvis du har glaukom (økt trykk i øyet).
 • Hvis du har en blødning lidelse.
 • Hvis du noen gang har hatt unormalt "høye" stemninger.
 • Hvis du blir behandlet med elektrokonvulsiv terapi (ECT).
 • Hvis du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på denne eller noen annen medisin.
 • Hvis du har tatt et antidepressivum kjent som en monoaminoksidase inhibitor (MAOI) i løpet av de siste to ukene.
 • Hvis du tar andre legemidler, også de som tilbys å kjøpe uten resept, urte-og komplementær medisin.
 • Før du starter denne behandlingen, lese produsentens trykte informasjonsbrosjyre fra innsiden av pakningen.
 • Ta fluoksetin slik legen din har fortalt deg.
 • Prøv å ta fluoksetin til samme tid hver dag for å unngå mangler noen av dine doser.
 • Det er ikke viktig om du tar fluoksetin før, under eller etter mat.
 • Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det med mindre det er nesten tid for neste dose, i så fall la ut den glemte dosen. Ikke ta to doser sammen for å gjøre opp for en glemt dose.
 • Du kan føle at fluoksetin ikke fungerer for deg straks. Det kan ta en uke eller to etter start denne behandlingen før effekten bygger opp og 4-6 uker før du føler deg fullt utbytte. Ikke slutt å ta det etter en uke eller så, tenker det er ikke hjelper.
 • Prøv å holde regelmessige avtaler med legen din. Dette er så legen kan sjekke fremgangen din.
 • Du rådes til ikke å drikke alkohol mens du blir behandlet med fluoksetin. Ta fluoksetin og alkohol kan øke sjansen for at du opplever bivirkninger.
 • Hvis du har diabetes må du kanskje sjekke blodsukkeret ditt oftere, som fluoksetin kan påvirke nivået av sukker i blodet. Legen vil kunne gi deg råd om dette.
 • Fluoksetin kan føre til at huden blir mer følsom for sollys enn vanlig. Unngå sterkt sollys og solarium før du vet hvordan huden din reagerer.
 • Hvis du kjøper noen medisiner, sjekk med en farmasøyt om at de er trygge å ta med fluoksetin.
 • Det finnes flere typer antidepressiva og skiller seg i deres mulige bivirkninger. Hvis du finner ut at fluoksetin ikke passer deg så la legen få vite, som en annen kan bli funnet som vil.
 • Ikke slutte å ta fluoksetin mindre legen din sier at du skal gjøre det. Plutselig avbrutt behandling kan føre til problemer og legen din vil sannsynligvis ønske å redusere dosen gradvis hvis dette er nødvendig.
 • Mens du føler deg deprimert eller tar fluoksetin, kan du ha tanker om å skade deg selv eller slutter livet ditt. Det er svært viktig at du forteller legen din om dette dersom det skjer.
 • Hvis du tar fluoksetin for depresjon, bør du forvente at en normal løpet av behandlingen vil vare i rundt seks måneder etter at symptomene har lettet.

Sammen med sine nyttige effekter, kan de fleste medisiner forårsake uønskede bivirkninger selv om ikke alle opplever dem. Disse vanligvis bedre som kroppen tilpasser seg den nye medisinen, men snakke med lege eller apotek dersom noen av følgende bivirkninger fortsette eller blir plagsom.

Felles fluoksetin bivirkninger Hva kan jeg gjøre hvis jeg opplever dette?
Kvalme eller oppkast, fordøyelsesbesvær, magesmerter, diaré Hold deg til enkel mat og drikke rikelig med vann
Forstoppelse Prøv å spise et godt balansert kosthold som inneholder rikelig med fiber og drikke 6-8 glass vann hver dag
Munntørrhet Prøv å tygge sukkerfri tyggegummi eller godteri
Hodepine Spør på apoteket å anbefale en passende smertestillende. Dersom hodepinen vedvarer, snakke med legen din
Søvnighet, svimmelhet, svakhet Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Dersom svimmelhet skjer når du står opp, prøve å få opp mer langsomt og vente for en liten stund, slik at du ikke føler deg svak. La legen vite om dette fortsetter
Økt svetting, søvnproblemer, rastløshet, håravfall, angst, manglende appetitt, vekttap, muskel-og leddsmerter, passerer urin oftere eller vanskeligheter med vannlating, følelsen skjelven, seksuelle problemer, bryst endringer, gjesping, sår hals, endringer i smak, dårlig konsentrasjon Hvis noen av disse blir plagsom, snakke med legen din

Viktig: Dersom du får noen av følgende, snakke med legen din eller gå til akuttmottaket på ditt lokale sykehus:

 • Enhver hevelse i munnen eller i ansiktet.
 • Enhver kortpustethet eller svelgeproblemer.
 • Et kløende utslett.

Hvis du opplever andre symptomer som du tror kan skyldes dette legemidlet snakke med lege eller apotek.

 • Hold alle legemidler utilgjengelig og synet av barn.
 • Oppbevar på et kjølig og tørt sted, vekk fra direkte varme og lys.
 • Aldri ta mer enn foreskrevet dose. Hvis du mistenker at noen har tatt en overdose av denne medisinen, gå til akuttmottaket på ditt lokale sykehus med en gang. Ta beholderen med deg, selv om den er tom.
 • Denne medisinen er til deg. Aldri gi det til andre folk selv om deres tilstand ser ut til å være den samme som din.
 • Hvis du skal ha en operasjon eller tannbehandling, forteller den som utfører behandlingen hvilke medisiner du tar.
 • Aldri holde ut-av-dato eller uønskede medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil kvitte seg med dem for deg.
 • Hvis du har spørsmål om dette legemidlet spør på apoteket.

Aktuelle artikler